Wednesday, May 15, 2013

pencil (සිංහල ලියන්න ලේසියෙන් )

 
 
අපගේ නවතම ලිපි ඵලවන්නේ softhut.lkඅඩවියේ බැවින් මෙම 
"pencil (සිංහල ලියන්න ලේසියෙන් )" ලිපිය කියවීම සඳහා